Sparguide

Utdelningsaktier

När man ska investera på börsen så kan man ha flera olika strategier för att se sitt kapital öka i värde. Man kan vara aktiv i sitt handlande och köpa och sälja utifrån börsens upp- [Läs inlägg…]

Sparguide

Ekonomistart

Sajten ekonomistart.se skriver om ekonomi på ett smartare sätt. Här finns det tips för alla att tillgå, från privatpersoner till företag. De skriver om flera olika typer av lån, olika kreditkortslösningar, generell fakta kring privatekonomi [Läs inlägg…]

Spara pengar

Att spara pengar i madrassen är sällan det bästa sättet. På grund av inflationen finns det istället många andra sätt som är betydligt bättre och får pengarna att växa med tiden. Vad som är det bästa sättet att spara pengar är individuellt och beror på din risknivå och sparhorisont. Tumregeln är att ju längre sparhorisont, desto högre risk. Det innebär att du kan välja en mer riskfylld sparform om du inte behöver använda pengarna de närmsta åren. Det är alltid en bra idé att sprida riskerna i ditt sparande. Här kan du läsa mer om olika sätt att spara pengar.

Sparkonto med ränta

Att spara pengar i ett sparkonto med ränta är en sparform som är förenad med låg risk. Detta anses vara en säker sparform och oftast är det lätt att öppna sparkonton. De flesta konton erbjuder fria uttag, insättningsgaranti och inga avgifter. Risken för förlust är mycket låg, men pengarna kommer att växa långsamt och det finns ingen möjlighet att få hög avkastning. Denna sparform passar dig som vill spara med låg risk och som vill har ett buffertsparande. Placeringshorisonten kan vara kort eftersom du närsomhelst kan du ta ut pengarna från kontot.

Fonder

Fonder är en mycket populär sparform som är förenad med mellanhög risk. Det finns olika sorters fonder och dessa har olika risk. Generellt sett delar man in dem i räntefonder, blandfonder och aktiefonder. Räntefonder har lägre risk än aktiefonder. Blandformer består av en blandning av räntor och aktier. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta. Fördelen med fonder är att det inte behövs någon större kunskap om börsen för att spara. Det är dock viktigt att sprida riskerna och investera i olika sorters fonder.

Aktier

Aktier är en sparform med hög risk. Det innebär att avkastningen på dina pengar kan bli hög, men du kan även förlora stora summor. Det är viktigt att ha en lång placeringshorisont eftersom börsen går upp och ned. Diversifiera genom att investera i aktier inom olika områden. Denna sparform passar dig som inte behöver använda dina pengar inom de närmsta åren. Om din sparhorisont är 5-10 år kan det vara en god idé att blanda aktier och olika sorters fonder. Om den däremot är mer än 10 år kan du öka andelen aktier och aktiefonder.